Veelgestelde vragen

Zoeken in de vragen


Accountant

 • Mag iedereen over pensioen adviseren?

  Nee, voor advies over financiële producten, zoals pensioen of levensverzekering, is een vergunning nodig van de AFM. Countus Pensioenadvies beschikt over een vergunning van de AFM.

 • Kan financiële planning ook bijdragen aan een goed pensioenadvies?

  Ja, bij een goed financieel plan worden alle inkomsten, uitgaven, jaarlijkse overschotten en tekorten in beeld gebracht. De ruimte voor pensioensparen wordt hierdoor inzichtelijk. Tevens wordt daarbij inzichtelijk of het opgebouwde pensioen een goede inkomensvoorziening vormt. Countus Pensioenadvies beschikt over ervaren pensioenadviseurs die de basis leggen voor een goed pensioenadvies.
   

 • Is een aparte pensioen-B.V. aantrekkelijk?

  Het onderbrengen van een pensioentoezegging in de werkmaatschappij dient waar mogelijk vermeden te worden. Het onderbrengen in een holding of een aparte werkmaatschappij kan een oplossing zijn om de pensioentoezegging af te zonderen van het ondernemersrisico. Wel dienen dan aanvullende documenten te worden opgemaakt waarin de afspraken tussen pensioenuitvoerder, gerechtigde en werkgever goed omschreven worden.

Assurantie-intermediar

Ondernemer-DGA

 • Wanneer is het fiscaal aantrekkelijk om een pensioentoezegging te doen?

  Het is afhankelijk van de feitelijke situatie of een pensioentoezegging fiscaal aantrekkelijk is. In het algemeen geldt daarbij dat de pensioenreservering aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting en dat de pensioenuitkeringen ooit in de toekomst in de inkomstenbelasting worden betrokken. Deze twee factoren zullen tegen elkaar afgezet moeten worden. Daarbij moet ook gekeken worden of er al andere oudedagsvoorzieningen zijn getroffen.

 • Moet de pensioentoezegging altijd worden afgestort bij een verzekering?

  Nee, een directeur grootaandeelhouder die minimaal tien procent van de aandelen in de B.V. bezit, is niet verplicht om de pensioentoezegging af te storten. Echter, een pensioentoezegging die niet afgestort wordt, blijft in de risicosfeer en kan verloren gaan als er iets mis gaat met de B.V. Vaak wordt er daarom voor gekozen om het pensioen wel af te storten naarmate de directeur grootaandeelhouder ouder wordt.

   

 • Voor welke risico’s is het verstandig om je te verzekeren bij een pensioentoezegging?

  Er kan een nabestaandenpensioen of invaliditeitspensioen zijn toegekend bij een pensioentoezegging. Dat wil echter niet zeggen dat de B.V. ook over voldoende middelen beschikt om deze risico’s te dekken. Daarom is het verstandig om daarvoor een risicoverzekering af te sluiten.

Werkgever

Direct contact

038 853 14 14

Bel mij terug

Wij bellen binnen twee werkdagen terug.